INFORMATII GENERALE
 
 
 
 
 
TAXE SI IMPOZITE
Informatii Generale INSTITUTII PUBLICE

TELVERDE phone0800.800.659iso9001 iso9001 iso9001


 

Modalitate de calcul si noutati privind impozitele si taxele locale pentru anul 2016  

- Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti informează ploieştenii că, începând cu anul 2016, în cazul în care există  obligaţii de plată care includ şi amenzi, cu suma plătită se sting cu prioritate amenzile contravenţionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie fiscală (impozitul pe clădiri, pe teren sau pe mijloacele de transport). Noua reglementare a fost stabilită prin art. 165 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

- Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, anunţă, pe această cale, că în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.373 din data de 30 octombrie 2015, coroborate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale contribuabilii pot beneficia, la cerere, de următoarele facilităţi:
- anularea unei cote de 70% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la data de 30 septembrie 2015, dacă obligaţiile principale şi cota de 30% din majorările de întârziere, calculate până la data plăţii, se achită până la data de 31 decembrie 2015;
- anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la data de 30 septembrie 2015, dacă obligaţiile principale şi cota de 30% din majorările de întârziere, calculate până la data plăţii, se achită până la data de 31 martie 2016.
În vederea acordării facilităţilor fiscale sus menţionate, contribuabilii vor depune la inspectorul de sector cererea prin care solicită anularea cotei de 70% sau, după caz, în funcţie de data plăţii, de 50% a cotei din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale restante la data de 30 septembrie 2015.

- Incepand cu data de  05 OCTOMBRIE  2015  Serviciul Public Finante Locale   reia   programul de colectare a impozitelor si taxelor locale de la contribuabilii orasului Ploiesti la domiciliul acestora, program gandit si pus in practica pentru a veni in sprijinul cetatenilor ce nu pot ajunge la casieriile noastre ... detalii

- Serviciul Public Finante Locale supune spre dezbatere publica proiectul de Hotarare a Consiliului Local privind impozitele si taxele locale pentru anul 2016 ... detalii

- Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, în temeiul art.7, alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, aduce la cunoştinţa contribuabililor ploieşteni, că în data de 02.11.2015 ora 16.00, la Teatrul „Toma Caragiu”, va avea loc dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2016.
Persoanele interesate pot consulta proiectul de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2016 şi pe site-ul Primăriei Municipiului Ploieşti www.ploiesti.ro şi pe site-ul instituţiei noastre www.spfl.ro.
Aşteptăm toţi ploieştenii interesaţi de impozitele şi taxele locale aferente anului 2016.

- Serviciul Public Finante Locale supune spre dezbatere publica proiectul de Hotarare a Consiliului Local privind scutirile si majorarile impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 ... detalii

- Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti informează contribuabilii ploieşteni că termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente semestrului al II-lea a fost data de 30 septembrie 2015. Ulterior acestei date, pentru sumele neachitate la termenul scadent se calculează majorări de intârziere de 2%  pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, până la data stingerii integrale a obligaţiilor fiscale  datorate .
De asemenea, aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru recuperarea  obligaţiilor fiscale neachitate la termenul scadent a fost demarată  procedura de executare silită prin emiterea de somaţii şi titluri executorii. În cazul în care, în termen  de 15 zile de la data primirii somaţiei si a titlului executoriu, nu vor fi achitate  obligaţiile de plată se va proceda la instituirea de popriri asupra tuturor disponibilităţilor băneşti deţinute de contribuabilii datornici sau, după caz, la instituirea de sechestre asupra bunurilor mobile şi/sau imobile aflate în proprietate, inlcusiv la valorificarea acestora.

- Incepand cu data de  05 OCTOMBRIE  2015  Serviciul Public Finante Locale   reia   programul de colectare a impozitelor si taxelor locale de la contribuabilii orasului Ploiesti la domiciliul acestora, program gandit si pus in practica pentru a veni in sprijinul cetatenilor ce nu pot ajunge la casieriile noastre ... detalii

- Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti aminteşte contribuabililor ploieşteni că termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente semestrului al II-lea este data de 30 septembrie 2015. Pentru a evita plata majorărilor de intârziere, SPFL recomandă contribuabililor să achite la termen impozitele şi/sau taxele datorate bugetului local. Precizăm că nivelul majorărilor de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculat pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat urmatoare termenului scadent şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

- Serviciul Public Finante Locale Ploiesti aduce la cunostinta contribuabililor ca pot depune online urmatoarele documente insotite de actele necesare, dupa cum urmeaza:

- cerere eliberare certificat fiscal cladiri si terenuri persoane fizice - cf1@ploiesti.ro, cf2@ploiesti.ro

- cerere eliberare certificat fiscal auto persoane fizice - birouauto@ploiesti.ro

- cerere eliberare certificat fiscal persoane juridice - pj@ploiesti.ro

- declaratii de impunere/scoatere din evidenta cladiri, terenuri, auto - declaratiispfl@ploiesti.ro

- Urmare publicarii titlurilor executorii emise de Serviciul Public Finante Locale Ploiesti pe site-ul www.incomodph.ro , prezentam punctul de vedere al institutiei noastre transmis acestei publicatii ... detalii

- Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti informează ploiestenii că începând cu data de 09.04.2015 s-au modificat numerele de telefon la care puteţi contacta salariaţii noştri. Noile  numere de telefon sunt: tel: 0372/133873; 0372/133874; 0372/133875; 0372/133876; 0372/133877; 0372/133878;  fax: 0244/546 711- sediul din Bulevardul Independenţei nr.16; tel: 0244/ 291049; fax: 0244/582919-  Şoseaua Vestului nr. 19 .

Astfel, începând cu data de 09.04.2015, nu mai sunt valabile numerele de telefon: tel: 0344/860103; 0344/860104 - sediul din Bulevardul Independenţei nr.16; tel:0344/ 860107-  Şoseaua Vestului nr. 19.


 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICII ONLINE
pers_fizice
PERSOANE FIZICE
PERSOANE JURIDICE


URMARIRE SI EXECUTARE SILITA
   
 

Vizitatori

http://www.hitwebcounter.com

® Site realizat si intretinut de Biroul Informatica al SPFL
Termeni si conditii