INFORMATII GENERALE
 
 
 
 
 
 
TAXE SI IMPOZITE
Informatii Generale INSTITUTII PUBLICE


Dictionar termeni fiscali

TELVERDE phone0800.800.659iso9001 iso9001 iso9001


 

27.11.20104 - Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti prezinta, ca urmare a ultimelor discutii purtate in spatiul public referitor la situatia incasarilor impozitelor si taxelor locale, situatia comparativa a incasarii impozitelor pentru anii 2011 – 2014, pe surse de venit ... detalii

24.11.2014 - Incepand cu data de 02 APRILIE 2014  Serviciul Public Finante Locale   reia   programul de colectare a impozitelor si taxelor locale de la contribuabilii orasului Ploiesti la domiciliul acestora, program gandit si pus in practica pentru a veni in sprijinul cetatenilor ce nu pot ajunge la casieriile noastre ... detalii

14.11.2014 - Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti informează contribuabilii ploieşteni că vor continua acţiunile de control în vederea identificării construcţiilor ilegale şi pentru intrarea în legalitate a acestora. Astfel, în perioada  17.11.2014- 21.11.2014, echipele de control vor fi prezente pe străzile  Busuiocului  şi Bradului. În urma acţiunilor de control vor fi verificate toate imobilele, în scopul identificării celor construite fără autorizaţie sau a celor care nu au respectat autorizaţia de construire. Scopul controalelor este şi acela de a identifica construcţiile finalizate care nu au fost declarate la Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti şi pentru care proprietarii  nu plătesc impozit în condiţiile legii. Acţiunile de control vor avea loc de luni pana vineri intre orele 900-1100. Echipele de control care vor efectua aceste verificări vor fi formate din trei inspectori ai Direcţiei Generale de Dezvoltare Urbană, Poliţiei Locale Ploieşti şi Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti.  Inspectorii vor avea asupra lor ecusoane, legitimaţii de serviciu şi ordine de deplasare.

10.11.2014 - Incepand cu data de 02 APRILIE 2014  Serviciul Public Finante Locale   reia   programul de colectare a impozitelor si taxelor locale de la contribuabilii orasului Ploiesti la domiciliul acestora, program gandit si pus in practica pentru a veni in sprijinul cetatenilor ce nu pot ajunge la casieriile noastre ... detalii

28.10.2014 - Incepand cu data de 02 APRILIE 2014  Serviciul Public Finante Locale   a reluat   programul de colectare a impozitelor si taxelor locale de la contribuabilii orasului Ploiesti la domiciliul acestora, program gandit si pus in practica pentru a veni in sprijinul cetatenilor ce nu pot ajunge la casieriile noastre ... detalii

21.10.2014 - Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti prezintă rezultatele acţiunilor de control privind verificarea legalităţii construcţiilor edificate pe străzile din municipiul Ploieşti...detalii

15.10.2014 - Serviciul Public Finante Locale Ploiesti anunta rezultatele obtinute la proba scrisa din data de 15.10.2014 pentru ocuparea functiei de consilier clasa I, gradul profesional debutant...detalii

13.10.2014 - Incepand cu data de 02 APRILIE 2014 Serviciul Public Finante Locale reia programul de colectare a impozitelor si taxelor locale de la contribuabilii orasului Ploiesti la domiciliul acestora, program gandit si pus in practica pentru a veni in sprijinul cetatenilor ce nu pot ajunge la casieriile noastre ... detalii

03.10.2014 - Serviciul Public Finante Locale Ploiesti anunta rezultatele in urma selectiei de dosare pentru concursul de recrutare ce va avea loc in data de 15.10.2014...detalii

30.09.204 - Incepand cu data de 02 APRILIE 2014  Serviciul Public Finante Locale   reia   programul de colectare a impozitelor si taxelor locale de la contribuabilii orasului Ploiesti la domiciliul acestora, program gandit si pus in practica pentru a veni in sprijinul cetatenilor ce nu pot ajunge la casieriile noastre ... detalii

12.09.2014 - Serviciul Public Finante Locale Ploiesti organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier, clasa I, gradul profesional debutant ... detalii

12.09.2014 - Serviciul Public Finante Locale Ploiesti aduce la cunoştinţa contribuabililor că termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente semestrului doi este 30 septembrie 2014. După această dată vor fi calculate majorări de întârziere de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună ... detalii

22.07.2014 - Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti aduce la cunoştinţa contribuabililor că,  începând cu data de 24.07.2014, Biroul Amenzi funcţionează la sediul situat în Ploieşti, Şoseaua Vestului nr. 19, telefon 0244/582919.Astfel, toţi contribuabilii care doresc relaţii referitoare la activitatea acestui birou, se vor deplasa la adresa mai sus menţionată.La sediul situat în Bulevardul Independenţei nr.16, se vor înregistra doar cereri referitoare la amenzile înregistrate de contribuabili.

19.06.2014 - Serviciul Public Finante Locale Ploiesti anunta rezultatele finale obtinute de candidatii inscrisi la concursul de recrutare organizat in data de 17.06.2014 ... detalii

17.06.2014 - Serviciul Public Finante Locale Ploiesti anunta rezultatele obtinute la proba scrisa a candidatilor inscrisi la concursul de recrutare organizat in data de 17.06.2014 ... detalii

13.06.2014 - Datorită numărului mare de candidaţi înscrişi pentru concursul de recrutare a 3 functii publice de executie din cadrul Serviciului Public Finante Locale Ploiesti, susţinerea probei scrise din data de 17.06.2014, ora 1000 , va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ploieşti, camera nr. 322, etajul 3, din B-dul Republicii, nr.2.

10.06.2014 - Serviciul Public Finante Locale Ploiesti anunta rezultatele obtinute la selectia dosarelor candidatilor inscrisi la concursul de recrutare organizat in data de 17.06.2014 ... detalii

16.05.2014 - Serviciul Public Finante Local Ploiesti organizeaza comcurs de reccrutare in data de 17.06.2014 - ora 10.00 proba scrisa si 19.06.2014 - interviul, pentru ocuparea a trei posturi vacante de functie publica de executie ... detalii

11.04.2014 - Serviciul Public Finante Locale Ploiesti, B-dul lndependentei nr.16, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie Consilier Clasa I, Gradul Profesional Superior in cadrul BIROULUI INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE. Concursul se va desfasura la sediul Serviciului Public Hnante Locale Ploiesti, in data de 13.05.2014 - ora 10.00 ... detalii

10.04.2014 - Serviciul Public Finante Locale Ploiesti anunta rezultatele obtinute la proba orala sustinuta de catre candidati, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie de CONSILIER CLASA I, Gradul profesional debutant in cadrul Serviciului Urmarire si Incasare Creante Bugetare - .... detalii

08.04.2014 - Serviciul Public Finante Locale Ploiesti anunta rezultatele obtinute la proba scrisa sustinuta de catre candidati, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie de CONSILIER CLASA I, Gradul profesional debutant in cadrul Serviciului Urmarire si Incasare Creante Bugetare .... detalii

02.04.2014 - Datorita numarului mare de candidati inscrisi pentru concursul de recrutare consilier debutant din cadrul Serviciului Urmarire si Incasare Creante Bugetare, sustinerea probei scrise din data de 08.04.2014, ora 10.00, va avea loc in sala de sedinte a Institutiei Prefectului - Judetul Prahova, etajul 1, Palatul Administrativ Ploiesti, din Bulevardul Republicii nr. 2

07.03.2014 - Serviciul Public Finante Locale Ploiesti organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie consilier, clasa I, gradul profesional debutant in cadrul Serviciului Urmarire si Incasare Creante Bugetare ... detalii

28.02.2014 - Începând cu data de 04.03.2014, Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti va proceda la securizarea certificatelor de atestare fiscală şi a fişelor de înmatriculare auto prin aplicarea de timbre tip hologramă ... detalii

18.02.2014 - Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti anunţă că începând de astăzi 18.02.2014, a început activitatea de expediere a scrisorii primarului municipiului Ploieşti şi a înştiinţărilor de plată  a persoanelor fizice care deţin bunuri impozabile pe raza municipiului Ploieşti, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul. Reamintim contribuabililor care şi-au achitat deja impozitele şi taxele locale datorate, că aceste înştiinţări au caracter informativ şi le mulţumim pe această cale, pentru promptitudine şi spirit civic

14.02.2014 - Serviciul Public Finante Locale Ploiesti, B-dul lndependentei nr.16, organlzeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere de SEF BIROU - BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE. Concursul se va desfasura la sediul Serviciului Public Hnante Locale Ploiesti, in data de 18.03.2014- ora 10.00 ... detalii

13.02.2014 - Datorita numarului mare de candidati inscrisi pentru concursul de recrutare consilier debutant din cadrul Biroului Juridic Contencios, Resurse Umane, Contestatii, Facilitati, Control Intern si Managementul Documentelor, si consilier debutant din cadrul Serviciului Urmarire si Incasare Creante Bugetare, sustinerea probei scrise din data de 18.02.2014, ora 10.00 , va avea loc in sala de sedinte a Primariei Municipiului Ploiesti, camera nr. 322, etajul 3, din B-dul Republicii, nr.2.

04.02.2014 - Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti anunţă că în data de 05.02.2014, începând cu orele 15:00, la Sala Polivalentă a Hotelului Central din Ploieşti, va avea loc lansarea proiectului european “Creşterea eficienţei în administraţia locală prin perfecţionarea personalului Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti”, cod SMIS 22794. detalii...

SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIEŞTI organizează concurs de recrutare pentru  ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Achizitii publice, Protectia muncii, Arhiva ... detalii ... bibliografie

16.01.2014 - Serviciul Public Finante Locale organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de functie publica de executie, dupa cum urrneaza:
- 1 (un) post vacant de functie publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional debutant in cadrul Biroului
Juridic - Contencios, Resurse umane, Contestatii, Facilitati, Control Intern si Managementul Documentelor.
- 1 (un) post vacant de functie publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional debutant in cadrul
Serviciului Urmarire si Incasare Creante Bugetare ... detalii

08.01.2014 - Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti în calitate de beneficiar, anunţă că în luna ianuarie a anului 2014, va începe derularea proiectului european cod SMIS 22794 “Creşterea eficienţei în administraţia  locală prin perfecţionarea personalului Serviciului Public Finanţe Locale Ploiești, având drept obiectiv general sporirea capacităţii instituţionale, prin formarea profesională a angajaţilor... detalii

16.12.2013 - Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti informează contribuabilii că amenzile contravenţionale pentru lipsa rovinietei aplicate după data de 04.11.2013, se achită la casieriile noastre situate în  B-dul Independentei  nr. 16, Str. Basarabi nr.5;  Şoseaua Vestului  nr. 19; în incinta Halelor Centrale,  etaj 1- la sediul Directiei de Gestiune Patrimoniu şi în incinta Tribunalului Prahova – str. Văleni nr.44... detalii

12.12.2013 - Serviciul Public Finante Locale Ploieşti anunţă că datorită numărului mare de candidaţi înscrişi pentru concursul de recrutare consilier debutant din cadrul Biroului Juridic Contencios, Resurse Umane, Contestaţii, Facilităţi, Control Intern şi Managementul Documentelor, susţinerea probei scrise din data de 17.12.2013, ora 10:00, va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ploieşti, camera nr.322, etajul 3, din B-dul Republicii, nr.2.

09.12.2013 - Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti anunţă aprobarea cererii de finanţare şi, în consecinţă, semnarea contractului de finanţare aferent proiectului european cod SMIS 22794.... detalii

13.11.2013 - SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIEŞTI organizează concurs de recrutare pentru  ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Juridic – Contencios, Resurse Umane, Contestaţii, Facilităţi, Control Intern şi Managementul Documentelor ... detalii

13.11.2013 - Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, B- dul Independenţei nr.16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de funcţie publică de conducere, după cum urmează:
- 1 (un) post vacant de funcţie publică de conducere  – şef birou în cadrul Biroului Achiziţii Publice, Protecţia Muncii, Arhivă – studii superioare economice absolvite cu licenţă – vechime minimă 2 ani ... detalii

11.11.2013 - Serviciul Public Finante Locale   anunta  ca Începând cu data de 11.11.2013, ploieştenii care au încasat sume necuvenite reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece, pot achita aceste sume la casieriile Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti situate în str Basarabi nr.5, în zilele de luni, marţi, miercuri, joi, vineri între orele 8.00 - 18.00; în Bdul Independenţei nr.16 şi Şoseaua Vestului nr.19 în zilele de luni, marţi, joi între orele 8.00 - 16.30, miercuri între orele 8.00 - 18.30 şi vineri între orele 8.00-14.00; în incinta Halelor Centrale, la etajul 1- la sediul Directiei de Gestiune Patrimoniu în zilele de luni, marţi, miercuri, joi între orele 8.00 - 16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00; precum şi în incinta Tribunalului Prahova de luni până joi între orele 8.00 - 15.30 şi vineri între orele 8.00-14.00.

28.10.2013 - Pentru a veni în sprijinul contribuabililor ploieşteni, Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti a încheiat un contract de furnizare servicii, cu titlul gratuit, cu o societate comercială care are amplasate pe raza municipiului Ploieşti, terminale de plată. Astfel, începând cu data de 29.10.2013, ploieştenii pot achita impozitele, taxele locale şi amenzile (inclusiv cele în 48 de ore) şi prin intermediul terminalelor de plată.... detalii

02.07.2013 - Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti anunţă contribuabilii ploieşteni că prin Ordonanţa de Urgenţă nr.80/26.06.2013 privind taxele judiciare de timbru, s-au modificat cuantumul taxelor judiciare de timbru şi modalitatea de restituire a acestora .... detalii

01.07.2013 - performanta energetica a cladirilor, modificata si completata prin Legea nr.159/2013, pentru clădirile sau unităţile de clădire care se vând sau se închiriază,investitorul/proprietarul/administratorul este obligat să pună la dispoziţia potenţialului cumpărător sau chiriaş, după caz, anterior perfectării contractului, o copie de pe certificatul de performanta energetica a cladirii ..... detalii

 

 

 

 

 

 

SERVICII 
ONLINE
DECLARATII ONLINE
pers_fizice PERSOANE FIZICE
pers_juridice PERSOANE JURIDICE

URMARIRE SI EXECUTARE SILITA

   
calculator SUGESTII SI RECLAMATII
 

Vizitatori

http://www.hitwebcounter.com

® Site realizat si intretinut de Biroul Informatica al SPFL
Termeni si conditii