Formulare inscriere concursuri
 
 

INFORMATII GENERALE
 
 
 
 
 
 
TAXE SI IMPOZITE
Informatii Generale INSTITUTII PUBLICE

TELVERDE phone0800.800.659iso9001


 

 

CONCURSURI

22.10.2021 - Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Stabilire Impozite şi Taxe Persoane Juridice din data de 03.11.2021.... detalii

21.10.2021 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 02.11.2021, pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER, clasa I, gradul profesional debutant in cadrul Serviciului Inspectie Fiscala si Administrarea Bazei de Date... detalii

12.10.2021 - Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești organizează la sediul instituției din Ploiești, B-dul Independenței nr.16, județul Prahova concurs de recrutare pentru ocuparea pe o perioada determinata a funcției publice de execuție temporar vacanta de consilier clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Stabilire Impozite si Taxe Persoane Juridice ... detalii

29.09.2021 - Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești organizează la sediul instituției din Ploiești, B-dul Independenței nr.16, județul Prahova concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul Inspectie Fiscala și Administrarea Bazei de Date ... detalii

28.09.2021 - Serviciul Public Finante Locale Ploiesti organizeaza examen de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut ... detalii

23.09.2021 - Rezultatul final la concursul organizat in data de 22.09.2021, pentru ocuparea postului vacant de arhivar ... detalii

22.09.2021 - Rezultatul probei de interviu la concursul organizat in data de 22.09.2021, pentru ocuparea postului vacant de arhivar ... detalii

20.09.2021 - Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 20.09.2021, pentru ocuparea postului vacant de arhivar ... detalii

10.09.2021 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 20.09.2021, pentru ocuparea postului vacant de arhivar ... detalii

26.08.2021 - Serviciul Public Finante Locale Ploieşti ,cu sediul în localitatea Ploieşti, B-dul Independenţei nr. I 6, judetul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de arhivar treapta profesională IA, din cadrul Biroului Achiziţii Publice,Protecţia Muncii,Arhivă-Compartiment Arhivă ... detalii

12.07.2021 - Rezultatul final la concursul organizat in data de 07.07.2021- 09.07.2021, pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER in cadrul Serviciului Stabilire Impozite si Taxe Persoane Fizice Vest... detalii

12.07.2021 - Rezultatul final la concursul organizat in data de 06.07.2021- 08.07.2021, pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER in cadrul Biroului Evidenta Auto... detalii

09.07.2021 - Rezultatul probei interviu la concursul organizat in data de 07.07.2021, pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER in cadrul Serviciului Stabilire Impozite si Taxe Persoane Fizice Vest... detalii

08.07.2021 - Rezultatul probei interviu la concursul organizat in data de 06.07.2021, pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER in cadrul Biroului Evidenta Auto... detalii

07.07.2021 - Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 07.07.2021, pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER in cadrul Serviciului Impozite si Taxe Persoane Fizice Vest... detalii

06.07.2021 - Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 06.07.2021, pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER in cadrul Biroului Evidenta Auto... detalii

29.06.2021 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 06.07.2021, pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER in cadrul Serviciului Impozite si Taxe Persoane Fizice Vest ... detalii

28.06.2021 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 06.07.2021, pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER in cadrul Biroului Evidenta Auto... detalii

04.06.2021 - Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești organizează la sediul instituției din Ploiești, B-dul Independenței nr.16, județul Prahova concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul Stabilire Impozite și Taxe Persoane Fizice – Vest ... detalii

03.06.2021 - Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești organizează la sediul instituției din Ploiești, B-dul Independenței nr.16, județul Prahova concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Biroul Evidență Auto. ... detalii

31.05.2021 - Rezultatul final la concursul organizat in data de 26.05.2021, pentru ocuparea postului vacant de arhivar ... detalii

26.05.2021 - Rezultatul final la concursul organizat in data de 26.05.2021, pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (electrician) ... detalii

26.05.2021 - Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 26.05.2021, pentru ocuparea postului vacant de arhivar ... detalii

24.05.2021 - Rezultatul probei practice la concursul organizat in data de 24.05.2021, pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (electrician) ... detalii

19.05.2021 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 26.05.2021, pentru ocuparea postului vacant de arhivar ... detalii

17.05.2021 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 24.05.2021, pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (electrician) ... detalii

29.04.2021 - Serviciul Public Finante Locale Ploieşti ,cu sediul în localitatea Ploieşti, B-dul Independenţei nr. I 6, judetul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de arhivar treapta profesională IA, din cadrul Biroului Achiziţii Publice,Protecţia Muncii,Arhivă-Compartiment Arhivă ... detalii

28.04.2021 - Serviciul Public Finante Locale Ploieşti ,cu sediul în localitatea Ploieşti, B-dul Independenţei nr. I 6, judetul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de muncitor calificat(electrician) treapta profesională I, din cadrul Serviciului Asistenţă Contribuabili şi Administrativ -Compartimentul Întreţinere Spaţii şi Deservire Auto ... detalii

26.03.2020 - Rezultatele finale obtinute la examenul din data de 25.03.2020 organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici din cadrul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti ... detalii

Rezultatele obtinute la proba de interviu la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici din cadrul Servictiului Public Finanţe Locale Ploieşti, care îndeplinesc condiţiile de promovare ... dealii

Rezultatele obtinute la proba scrisa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici din cadrul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti, care îndeplinesc condiţiile de promovare ... detalii

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE INSCRIERE la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici din cadrul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti, care îndeplinesc condiţiile de promovare ... detalii

Serviciul Public Finante Locale Ploiesti organizeaza examen de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut ... detalii

Rezultatele finale la concursul de recrutare din 18.12 - 20.12.2019 pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant ... detalii

Rezultatul contestatiei la proba de interviu sustinuta in data de 20.12.2019 a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier , clasa I, grad profesional debutant ... detalii

Rezultatele finale la concursul de recrutare din 17.12.2019 - 19.12.2019 pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de consilier clasa I, gradul profesional superior ... detalii

Rezultatul obtinut la proba de interviu sustinuta in data de 20.12.2019 la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de consilier clasa I, gradul profesional debutant ... detalii

Rezultatul obtinut la proba de interviu sustinuta in data de 19.12.2019 la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de consilier clasa I, gradul profesional superior ... detalii

Rezultatul obtinut la proba scrisa sustinuta in data de 18.12.2019 la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de consilier clasa I, gradul profesional debutant ... detalii

Rezultatul obtinut la proba scrisa sustinuta in data de 17.12.2019 la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de consilier clasa I, gradul profesional superior ... detalii

Rezultatul selectiei dosarelor privind concursul de consilier superior ... detalii

Rezultatul selectiei dosarelor privind concursul de consilier debutant ... detalii

Rezultatele obtinute la proba de interviu sustinuta in data de 19.11.2019 la examenul organizat pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut ... detalii

Rezultatele obtinute la proba scrisa sustinuta in data de 19.11.2019 la examenul organizat pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut ... detalii

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior ... detalii

Serviciul Public Finanle Locale Ploieşti organizează la sediul său din B-dul Independenlei nr.l6,concurs de recrutare pentru ocuparea a două funclii publice de execulie vacante,astfel ... detalii

Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, cu sediul în Ploieşti, B-dul Independenţei nr.16 organizează concurs pentru promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut în zilele de 19.11.2019, ora 10.00 proba scrisă şi 21.11.2019, ora 10.00 interviul, pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul instituţiei care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art.479 alin.(l) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul Administrativ ... detalii

Rezultatele finale obtinute in data de 25.06.2019 la examenul organizat pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut de catre functionarii publici ... detalii

Rezultatele obtinute la proba de interviu sustinuta in data de 25.06.2019 la examenul organizat pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut de catre functionarii publici ... detalii

Rezultatele obtinute la proba scrisa sustinuta in data de 25.06.2019 la examenul organizat pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut de catre functionarii publici ... detalii

Serviciul Public Finante Locale organizeaza examen de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, in data de 25.06.2019, ora 10 - proba scrisa si interviul in termen de maxim 5 zile lucratoare de la desfasurarea probei scrise ... detalii

REZULTATELE FINALE la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de consilier clasa I grad profesional superior la Biroul Amenzi ... detalii

REZULTATUL oblinut la proba interviu sustinută în data de 25.03.2019 de candidalii participanti la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcliei publice de execulie vacante de consilier clasa I, gradul profesional superior la Biroul Amenzi din cadrul Serviciului Public Finante Locale Ploiesti ... detalii

REZULTATELE FINALE obţinute de candidaţii participanţi la concursul de recrutare organizat în perioada 19.03.2019-21.03.2019 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic clasa I, gradul profesional debutant
la Compartimentul Incasări şi Plăţi ... detalii

Rezultatul obtinut la proba de interviu sustinuta in data de 21.03.2019 de candidatii participanti la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de consilier juridic clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul de Incasari si Plati ... detalii

Rezultatul obtinut la proba scrisa sustinuta in data de 21.03.2019 de candidatii la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de consilier clasa I, gradul profesional superior din cadrul Biroului Amenzi ... detalii

Rezultatul obtinut la proba scrisa sustinuta in data de 19.03.2019 de candidatii participanti la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de consilier juridic clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul de Incasari si Plati ... detalii

Selectia dosarelor candidatilor inscrisi la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Biroului Amenzi ... detalii

Selectia dosarelor candidatilor inscrisi la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Incasari si Plati. ... detalii

Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, B-dul Independenţei nr. 16, județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a unei funcții publice vacante de consilier clasa I, grad profesional superior, din cadrul Biroului Amenzi ... detalii

Anunt organizare concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier juridic clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul Incasari si Plati ... detalii

Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I, gradul profesional superior la Biroul Amenzi ... detalii

Rezultatul obtinut la proba de interviu sustinuta in data de 05.02.2019 de catre candidatii participanti la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I, gradul profesional superior la Biroul Amenzi ... detalii

Rezultatul la proba scrisa sustinuta in data de 31.01.2019 la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier clasa I, gradul profesional superior la Biroul Amenzi... detalii

Rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul Incasari si Plati ... detalii

Rezultatul la proba scrisa sustinuta in data de 28.01.2019 la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de executie consilier juridic clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Comaprtimentului Incasari si Plati... detalii

Rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier clasa I, gradul profesional superior la Biroul Amenzi... detalii

Rezultatul contestatiei la proba scrisa a concursului de recrutare organizat in data de 22.01.2019, pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Biroului Amenzi ... detalii

Selectia dosarelor candidatilor inscrisi la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Incasari si Plati. ... detalii

Selectia dosarelor candidatilor inscrisi la concursul de recrutare din data de 31.01.2019 pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de consilier superior la Biroul Amenzi... detalii

Rezultatul la proba scrisa sustinuta in data de 22.01.2019 la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier clasa I, gradul profesional superior la Biroul Amenzi... detalii

Selectia dosarelor candidatilor inscrisi la concursul de recrutare din data de 22.01.2019 pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de consilier superior la Biroul Amenzi... detalii

Rezultatul final pentru ocuparea functiei publice vacante de executie consilier clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul Stabilire Impozite si Taxe Persoane Fizice Vest ... detalii

Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, B-dul Independenţei nr. 16, judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice vacante de execuţie : consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul Incasări şi Plăţi şi consilier clasa I grad profesional superior în cadrul Biroului Amenzi ... detalii

SERVICII ONLINE
pers_fizice
PERSOANE FIZICE
PERSOANE JURIDICE

 

URMARIRE SI EXECUTARE SILITA