INFORMATII GENERALE
 
 
 
 
 
 
TAXE SI IMPOZITE
Informatii Generale INSTITUTII PUBLICE

TELVERDE phone0800.800.659iso9001


 

Declaratia fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacelor de transport in cazul contribuabililor persoane fizice/juridice-ITL_005

Declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport - ITL 016

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice-ITL 010

Contract de instrainare - dobandire a unui mijloc de transport - model 2016-ITL - 054

ACTE NECESARE:
- Copie carte de identitate proprietar;
- Copie carte de identitate dobanditor;
- Copie certificat de deces (in cazul solicitarii in vederea dezbaterii succesiunii);
- Copie carte de identitate a vehiculului;

Cerere scutire auto persoane cu handicap

Cerere scutire auto veterani de razboi, persoane prevazute la art. 1 din Decretul Lege 118/1990, persoanele prevazute de Legea 341/2004

 În conformitate cu prevederile HCL 453/2020 privind impozitele  si taxele locale pentru anul 2021, pentru servicii prestate în regim de urgenţă, sunt stabilite urmatoarele taxe speciale:
a) pentru certificate de atestare fiscala eliberate în  cursul zilei de la înregistrarea cererii la Serviciul Public Finanţe Locale  Ploieşti - 61 lei ;
b) pentru efectuarea lucrărilor privind stabilirea impozitelor şi taxelor în regim de urgenţă (clădiri, terenuri, mijloace de transport), in 48 de ore de la înregistrarea cererii la Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti - 93 lei ;
c) servicii catre contribuabili la cererea acestora:
c.1. – efectuarea de fotocopii de pe acte 0,5 lei pagina format A4 si 1 leu format A3;
c.2. – fotocopii dupa documentele din arhiva - 1 leu pagina;
c.3. – fotocopii procese-verbale de amenda – 1 leu pagina.

d) pentru efectuarea lucrarilor privind scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport nu se mai percepe taxa de urgenta, ele se efectueaza in cursul aceleasi zile de la data depunerii.

Plata taxelor speciale se poate efectua cu numerar prin casieriile SPFL sau cu ordin de plata in contul RO24TREZ52121360206XXXXX

 

 

 

 

 

SERVICII ONLINE
pers_fizice
PERSOANE FIZICE
PERSOANE JURIDICE

 

URMARIRE SI EXECUTARE SILITA