INFORMATII GENERALE
 
 
 
 
 
 
TAXE SI IMPOZITE
Informatii Generale INSTITUTII PUBLICE


iso9001

 

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT - PERSOANE JURIDICE

.

 • DECLARATIE TIP
 • 3 COPII DUPA ACTELE TRANSLATIVE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE - CERTIFICATE "PENTRU CONFORMITATE CU ORIGINALUL" :
  • FACTURA FISCALA(TRADUCERE – dupa caz);
  • CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE, CONTRACT DE SCHIMB, CONTRACT DE DONATIE ;
  • HOTARARE JUDECATOREASCA RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA/DEFINITIVA SI EXECUTIVA ;
  • ALTE ACTE CARE ATESTA CALITATEA DE PROPRIETAR.

  FIECARE COPIE VA FI INREGISTRATA IN REGISTRUL DE EVIDENTA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT SI VA PURTA ACELASI NUMAR

 • CARTE DE IDENTITATE A VEHICULULUI (COPIE)
 • CERTIFICAT FISCAL DE LA FOSTUL PROPRIETAR (COPIE)IN CAZUL IN CARE CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALA ESTE EMIS DE INSTITUTIA NOASTRA, NU MAI ESTE NECESARA PREZENTAREA ACESTUIA.
 • CERTIFICAT DE INMATRICULARE LA REGISTRUL COMERTULUI (COPIE)
 • STATUTUL SOCIETATII (COPIE) – SE DEPUNE ATUNCI CAND SOCIETATEA NU FIGUREAZA IN EVIDENTELE FISCALE

In cazul in care mijlocul de transport este dobandit in alt stat decat Romania, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in termen de 30 de zile de la data eliberarii cartii de identitate a vehiculului de catre Registrul Auto Roman si datoreaza impozit pe mijloacele de transport incepand cu data de 01 Ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii acestuia in Romania.

NOTA :

 • CONTRIBUABILII SUNT OBLIGATI SA DEPUNA DECLARATII DE IMPUNERE IN TERMEN DE 30 DE ZILE DE LA DATA DOBANDIRII SAU DE LA DATA LA CARE AU INTERVENIT SCHIMBARI CARE DUC LA MODIFICAREA IMPOZITULUI DATORAT;
 • DEPUNEREA PESTE TERMEN  A DECLARATIILOR DE IMPUNERE SE SANCTIONEAZA CU AMENDA DE LA 376 LEI la – 1508 LEI;
 • NEDEPUNEREA DECLARATIILOR DE IMPUNERE SE SANCTIONEAZA CU AMENDA DE LA 1508 LEI la – 3756 LEI;
 • IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT SE PLATESTE ANUAL IN DOUA RATE EGALE ASTFEL :PANA LA 31 MARTIE – PRIMA RATA SI PANA LA 30 SEPTEMBRIE - A DOUA RATA, IAR PENTRU NEPLATA IN TERMEN SE DATOREAZA MAJORARI DE INTARZIERE DE 1% PENTRU FIECARE LUNA SAU FRACTIUNE DE LUNA  
 • PERSOANELE JURIDICE CARE ACHITA IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT CU ORDIN DE PLATA AU OBLIGATIA SA COMPLETEZE EXPLICATII CU PRIVIRE LA SUMA ACHITATA.

 PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE VA RUGAM SA VA ADRESATI LA FUNCTIONARII CARE RASPUND DE SOCIETATILE COMERCIALE SAU PRIN E - MAIL LA ADRESA biroulauto@spfl.ro

 

SERVICII ONLINE
pers_fizice
PERSOANE FIZICE
PERSOANE JURIDICE

 

URMARIRE SI EXECUTARE SILITA
 
   

TELVERDE phone0800.800.659